Guangdong Lucky Girl Import And Export Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Guangdong Lucky Girl Import And Export Co., Ltd.
Guangdong, China

 

GD Lucky Goddness 

 

Professional for all kinds of rhinestone appliques for decoration of bridal, evening and party dresses, etc.
 OEM & ODM is welcomed.